Nie jesteś zalogowany.
Rejestracja studenta

Wpisz twój numer indexu (z jego ostatniej strony):

Podaj imie:

Podaj nazwisko:

Podaj hasło:

Powtórz hasło:

Rekrutacja na specjalności odbywa się na podstawie średniej ocen z pierwszego semestru.

Liczba miejsc na poszczególne specjalności jest ograniczona. Informacje o liczbie dostępnych miejsc otrzymają Państwo po zalogowaniu do systemu.