prof. dr hab. Maria Łanczont - kierownik Zakładu
(urlop naukowy w roku akademickim 2011/2012)

Stanowisko: profesor zwyczajny
Adres: al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin; pok. 110 A
Tel.: 081-537-68-54
E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wykształcenie (tytuły naukowe):

- mgr geografii, specjalność klimatologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS - 1973 r., praca dyplomowa wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. E. Michny pt. Analiza warunków bioklimatycznych woj. rzeszowskiego w świetle temperatur efektywnych w latach 1951-1960.
- dr nauk geograficznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS - 1980 r., rozprawa wykonana pod opieka prof. dr hab. Adama Malickiego, pt. Krzywe hipsograficzne Australii w świetle nowej syntezy kartograficznej Świata reprezentowanej przez Mapę Świata 1:2,5 M.
- dr hab., Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS - 1996r., rozprawa pt. Warunki paleogeograficzne akumulacji oraz stratygraficzne zróżnicowanie utworów lessowych we wschodniej części Pogórza Karpackiego.
- prof. - 2003 r.
- prof. zwyczajny - 2007 r.

Specjalność:

geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia

Pełnione funkcje:

zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi UMCS: 1997-2008; dyrektor Studiów Podyplomowych UMCS w Przemyślu: 1999-2003; prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS: 2008-2011, kierownik Zakładu Geoekologii i Paleogeografii od 2005 roku.

Problematyka badawcza:

- plejstoceńska peryglacjalna morfo- i litogeneza Polski SE i Ukrainy NW
- stratygrafia osadów plejstoceńskich
- korelacja podziałów plejstocenu
- geologia stanowisk paleolitycznych lessowych polskich i ukraińskich
- rekonstrukcja uwarunkowań paleogeograficznych i paleogeomorfologicznych kultur pradziejowych na obszarach lessowych strefy meta- i perykarpackiej.

Wybrane publikacje:

 1. Boguckyj A., Łanczont M., 2002; Stratygrafia lessów Naddniestrza Halickiego [w:] Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina) T. Madeyska (red.). Studia Geologica Polonica, 119, 315-327
 2. Łanczont M., Madeyska T., 2005, Environment of the East Carpathian Foreland in the periods of Palaeolithic man’s activity. Catena, 59, 3, 319-340. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0341816204001146
 3. Lindner L., Boguckyj A., Gozhik P., Marks L., Łanczont M., Wojtanowicz J., 2006; Correlation of Pleistocene deposits in the area from the Baltic Sea to the Black Sea, central Europe. Geological Quaterly, 50, 1, 195-210. http://gq.pgi.gov.pl/gq/article/viewFile/7405/6055
 4. Nawrocki J., Polechońska O., Boguckij A., Łanczont M., 2006; Paleowind directions in the youngest loess in Poland and western Ukraine as derived from anisotropy of magnetic susceptibility measurements. Boreas, 35, 2, 266-271. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.2006.35.issue-2/issuetoc
 5. Łanczont M., Boguckyj A., 2007; High-resolution terrestrial archive of the climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5-2 from the unique loess-paleosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly, 51, 2, 105-126 (w całym tomie będącym monografią stanowiska Kolodiiv łącznie 6 prac). http://gq.pgi.gov.pl/gq/issue/view/925
 6. Boguckyj A.B., Łanczont M., Łącka B., Madeyska T., Nawrocki J., 2009; Quaternary sediment sequence at Skala Podil’ska in the Dniester River basin (Ukraine) – preliminary results of multi-proxy analyses. Quaternary International, 198, 1–2, 173-194. http://www.sciencedirect.com/science/journal/10406182/198/1-2
 7. Komar M., Łanczont M., Madeyska T., 2009; Spatial vegetation patterns based on palynological records in the loess area between the Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle. Quaternary International, 198, 1–2, 152-172. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618208001353
 8. Łanczont M., Fedorowicz S., Kusiak J., Boguckyj A., Sytnyk O., 2009; TL age of loess deposits in the Yezupil I Palaeolithic site on the upper Dniester River (Ukraine). Geologija, 51, 3–4 (67–68), 88–98.
 9. Łanczont M., Wojtanowicz J., 2009; Typologia przestrzenna lessów Europy. [W:] A. Kostrzewski, R. Paluszkiewicz (red.) Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. V Seria Geografia nr 88, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 299-312.
 10. Sytnyk O., Boguckyj A., Łanczont M., Madeyska T., 2010; Dniesterian Mousterian from the Velykyi Glybochok site related to palaeoenvironmental changes. Quaternary International, 220, 31–46. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618209003061
 11. Komar M., Łanczont M.,Valde-Nowak P., Bałaga K., Kusiak J., Hołub B.,  Mroczek P., Zieliński P., 2010; Palaeoenvironmental background and age of the Late Palaeolithic settlement in SE Poland (a case study from the Sandomierz Upland and Carpathians). The Open Geography Journal, 3, 55-66, http://www.benthamscience.com/open/togeogj/articles/V003/SI0043TOGEOGJ/55TOGEOGJ.pdf
 12. Bokhorst M.P., Vandenberghe J., Sümegi P., Łanczont M., Gerasimenko N.P., Matviishina Z.N., Marković S.B., Frechen M., 2011 Atmospheric circulation patterns in Central and Eastern Europe during the Weichselian Pleniglacial inferred from loess grain-size records. Quaternary International, 234, 62-74. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618210002880
 13. Łanczont M., Madeyska T., 2011; Palaeolithic chronostratigraphy and environmental changes recorded in some (peri- and) meta-carpathian sites. Geographia Polonica, 84, Special Issue Part 1, 81-94. http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication?id=13924&tab=3
 14. Łanczont M., Bogucki A., Fedorowicz S., Kusiak J. 2011. Mesopleistocene loess deposits in the Mamalyha 2 profile of Ukraine – interlaboratory comparison of the thermoluminescence dating results. Geochronometria, 38, 4, 350-358. http://springerlink3.metapress.com/5u0nlydib12s0i2p&sh=www.springerlink.com
 15. Kusiak J., Łanczont M., Bogucki A., 2012; New exposure of loess deposits in Boyanychi (Ukraine) — Results of thermoluminescence analyses. Geochronometria, 39, 1, 84-100. http://springerlink3.metapress.com/content/nlydib12s0i2p&sh=www.springerlink.com

Informacje uzupełniające:

Członkostwo władz towarzystw naukowych, komitetów PAN i rad redakcyjnych czasopism naukowych

 1. Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
 2. Członek Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu (INQUA)
 3. Vice-przewodnicząca Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 4. Przewodnicząca Komisji Lessu Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
 5. Vice-prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 6. Członek Komitetu Sterującego stowarzyszenia naukowo-przemysłowego Geocentrum Polska
 7. Redaktor naczelny czasopisma „Annales UMCS sect. B. Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia.